Zoznam s.r.o.
 

6. ročník - dm ženský beh 2017

Eurovea, nábrežie Dunaja, Slovenská republika

23.09.2017 18:00
Kúpiť

Pokyny a základné informácie

Online registrácia je ukončená z dôvodu naplnenia kapacity. V prípade potreby sa obráťte priamo na usporiadateľa podujatia.

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Bratislavský maratón, o.z., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

Termín: 23.09.2017
Miesto: Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Čas podujatia: 10:00 - 18:00 hod.
Štart behu:
14:00 hod. – 4 km beh (štart a cieľ Eurovea)
16:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km
(Pozn. V prípade väčšieho počtu účastníčok bude štart na vlny, tak aby bol prebeh čo najviac plynulý).

Hlavní funkcionári:            
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič  
Traťový riaditeľ: Erik Baláž

Prihlasovanie:   on-line a osobne

 • on-line do 20.09.2017 do 18:00
 • osobne
 • vo štvrtok : 21.9.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
  v piatok : 22.9.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
  v sobotu : 23.09.2017 od 10:00 do 13:00 hod. v mieste konania podujatia

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, ako aj mail s čiarovým kódom, ktorý si vytlačte a prineste k prezentácii na podujatí.

Štartovné:            
10,- € prvých 555 prihlásených bežkýň so zaplateným štartovným;
12,- € ďalšie prihlásené bežkyne so zaplateným štartovným.

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 6. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v roku 2012, 2013, 2014,2015 a 2016 nájdete na web stránke podujatia. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 05.09.2017 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov

Kategórie a vekový limit:   

  Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 - 1967)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)  

                                         
Upozornenie na vekový limit:

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 14 rokov, t.j, ročník narodenia 2003 a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t.j, ročník narodenia 2001 a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava
(presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

- vo štvrtok 21.09.2017 od 12:00 do 19:00 hod.
- v piatok 22.09.2017  od 12:00 do 19:00 hod.
- v sobotu 23.09.2017 od 10:00 do 13:00 hod.  

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia a FB.

Štartový balík zahŕňa:       

 • štartovú tašku s množstvom darčekov od partnerov podujatia
 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2017),
 • občerstvenie na trati (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • Možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,

Funkčné účastnícke tričko s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný). Pre viac informácií ohľadom rezervácie väčšieho počtu tričiek píšte na info@becool.sk.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com . Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchtopropozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciuúčastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Tešíme sa na Vás !!!

 
 
  Cena  
4km 0,00  € Registruj
10km 0,00  € Registruj
* Maximálny počet položiek na objednávku je 8!
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.