Licencie

Pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí zabezpečujeme poradenské služby, správu administratívy a právny servis v oblasti legalizácie používania zákonom chránených diel autorov, výkonov umelcov, práv producentov a iných práv, týkajúcich sa činnosti právnických a fyzických osôb.

 

Každý organizátor verejného kultúrneho podujatia s použitím chránených, alebo nechránených diel je povinný byť držiteľom príslušnej Licencie, ktorá ho oprávňuje k ich používaniu. Usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí sú povinní vysporiadať oprávnené zákonné nároky autorov, výkonných umelcov, výrobcov a ďalších nositeľov práv.

 

Tieto nároky za Vás vysporiadame my, tak aby ste sa mohli naplno venovať činnostiam potrebných na realizáciu podujatia. Správnym nastavením podmienok môžeme dosiahnuť efektívne vyžitie zákonných možností hospodárnosti a zároveň maximalizovať efektívnosť. Za verejné podujatie je považované akékoľvek predvedenie / vykonanie diela na mieste, kde je, alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného prostredia a okruhu najbližších osobných známych.