Zoznam s.r.o.
 

Kontakt

Fakturačné údaje:

MADWIRE, s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

IČO: 47 436 310
IČ DPH: SK2023901869
DIČ: 2023901869
IBAN: SK7411000000002949014512
(Neslúži k úhrade objednávky prevodom)

Informácie a reklamácie:

info@predpredaj.sk
+421 2 577 85 500
Pondelok – Piatok
08:30 – 16:00 hod

Korešpondenčná adresa:

MADWIRE, s.r.o.
Štefánikova 41
811 04 Bratislava