Zoznam s.r.o.
 

ZOMBIE SiTy RUN

Športový Areál Retro, Park Andreja Hlinku, Bratislava - Ružinov

22.09.2018 09:30
Kúpiť

Zombie Run je športová zábava, spájajúca v sebe viacero zdanlivo nesúrodých prvkov.

  1. Prekážkový beh: Na 3 km dlhej trati prekonávajú bežci celkovo 8 fyzicky náročných prekážok. Tieto prekážky vyžadujú fyzickú zdatnosť a odvahu jednotlivca, alebo tímovú spoluprácu. Medzi prekážkami nechýbajú typické nástrahy podujatí série Obstacle Course Racing, ako: šplh na sieť, klietka, tmavá diera, pneumatiky, strecha, bahenné pole, rúčkovanie a pod.
  1. Teamová spolupráca: na tomto podujatí platia dve základné pravidlá: Prvé pravidlo : ZOMBIE ? RUN ! Druhé pravidlo : STAY TOGETHER = STAY ALIVE.  Stredne obtiažna prekážková trať síce umožňuje fyzicky trénovaným jedincom náskok v jej zdolávaní, ale osamotený bežec si len veľmi ťažko môže sám pomôcť voči nástrahám v podobe dynamických prekážok (zombies). Prekonanie dynamických prekážok je možné len v skupine, keďže vtedy je   menšia pravdepodobnosť, že “zombies” stihnú odňať všetky herné životy bežcov. (Skupiny sú tvorené náhodne z 20 až 30 pretekárov, pripravených na štarte, ktoré k sebe prideľuje štartér. Skupiny vybiehajú v ca 20 minútových intervaloch). Členovia skupiny sa v priebehu preteku naučia teamovej spolupráci a dopĺňajú sa navzájom svojimi schopnosťami.
  1. Hra: aj na tak fyzicky náročnom podujatí, akým je prekážkový beh, môže ísť len o hru. Nemerajú sa žiadne dosiahnuté časy, dokonca nie je možnosť postupu do ďalšieho kola. Napriek všetkej tej námahe, potu, odreninám a únave, sa jedná len o hru. Je to “len” jedna z mnohých variácii hry na naháňačku.
  1. Fantasy Pop Kultúra: neexistuje žiaden iný prekážkový beh, kde by sa mohli stretnúť fyzicky zdatní súťažiaci spolu s fanúšikmi comicsov, fantasy a cosplay. Neexistuje spoločné       športové podujatie, kde by sa aktívne zúčastňovali tak odlišné skupiny ľudí. Toto podujatie ponúka rovnocennú možnosť realizovať a maximalizovať svoje zážitky priaznivcom komiksovej pop kultúry, ako aj nadšencom všetkých foriem outdoor fitness. Na žiadnom inom športovisku sa nestretnú tak protikladné kultúry.

O čo ide v Zombie Run:
V Zombie Run rozlišujeme dve skupiny učastníkov: bežci a zombíci.

BEŽCI : Bežci sa snažia zdolať čo najlepšie prekážkovú trať a dobehnúť do cieľa bez strát na “herných životoch”, čo predstavujú tri odnímateľné vlajky pripevnené na opaskoch pretekárov.Pretekár, čo dobehne do cieľa s aspoň jedným životom získa medailu “Survivor”, kým pretekár bez životov získava medailu “Infected”

ZOMBÍCI : Zombíci sa snažia v rámci svojich úloh a stanovísk odňať čo najviac “herných životov”. Existujú tri druhy Zombíkov, z ktorých má každý svoju úlohu. Niektorí sú statickí a  čakajú na prebiehajúcich bežcov, iní sú dynamickí a môžu bežcov naháňať počas celej trate (s výnimkou občerstvovacích staníc) Zombíci sa maskujú buď sami DYI (cosplay), alebo za pomoci maskérov na mieste konania podujatia.

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Bežci - 20pri zaplatení do 31.08.2018/ 25€ po 1.9.
Zombie (od 16 rokov) - 25pri zaplatení do 31.08.2018 / 30€ po 1.9.

Vekové obmedzenie:
Vekový limit pre bežcov je 15 rokov. Vekový limit pre Zombies je 16 rokov.

 
 
  Cena  
Beh 20,00  € Registruj
Zombie 25,00  € Registruj
* Maximálny počet položiek na objednávku je 8!
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.