Registrácia Golem pohybový tábor - Prihláška / Dieťa od 6 do 13 rokov

Účastník/Dieťa

Objednávateľ-Rodič/zákonný zástupca

Vybraná medzinárodná predvoľba bola automaticky predvyplnená. Zadávajte prosím číslo bez tejto medzinárodnej predvoľby a bez medzier, napr. 905111222
Povinné položky