7. ročník dm ženský beh

7. ročník dm ženský beh

22.09.2018 10:00
Eurovea

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Bratislavský maratón, o.z., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

Termín: 22.09.2018
Miesto: Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Čas podujatia: 10:00 - 18:00 hod.
Štart behu:
14:00 hod. – 4 km beh (štart a cieľ Eurovea)
16:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

NOVINKA: Beh mamy s dcérou

V rámci 4 km behu otvárame novú podkategóriu, „Beh mamy s dcérou“, ktorou by sme radi podporili rodinnú súdržnosť a ešte viac previazali generačné puto medzi mamami a dcérami a ocenili ich spoločný športový výkon. Sme zvedaví, či to budú mamy, ktoré k účasti na pretekoch privedú svoje dcéry alebo naopak. BONUSOM od nás je zvýhodnené štartovné 20 Eur na dvojicu.

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km
Obe disciplíny budú štartovať vlnovým štartom, tak aby bol prebeh pre vás čo najkomfortnejší a na trati ste mali dostatok miesta a prebeh bol bezpečný a plynulý. Presný rozsah jednotlivých časových vĺn/koridorov zverejní organizátor pred štartom behu. Pri vyplnení registračného formuláru nezabudnite uviesť svoj predpokladaný čas na disciplíne. Ďakujeme.

10 km – výsledný čas-    do 50 minút (tempo do 5:00 min/km)-    50 - 55 minút (tempo od 5:00 do 5:30 min/km)-    55 - 60 minút (tempo od 5:30 do 6:00 min/km)-    nad 60 minút (tempo nad 6:00 min/km)4 km – výsledný čas-    do 20 minút (tempo do 5:00 min/km)-    20 - 24 minút (tempo od 5:00 do 6:00 min/km)-    24 - 28 minút (tempo od 6:00 do 7:00 min/km)-    nad 28 minút (tempo nad 7:00 min/km)

Hlavní funkcionári:            
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič  
Traťový riaditeľ: Erik Baláž

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 2 500 prihlásených bežkýň s riadne zaplateným štartovným, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Celkový účastnícky limit je 3 000 bežkýň. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie:   on-line a osobne

20.09.2018 od 12:00 do 19:00 hod.

   v piatok :

21.09.2018 od 12:00 do 19:00 hod.

   v sobotu :

22.09.2019 od 10:00 do 13:00 hod.

   v mieste konania podujatia

 

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, ako aj mail s čiarovým kódom, ktorý si vytlačte a prineste k prezentácii na podujatí.

Štartovné:            
12,- € prvých 1500 prihlásených bežkýň so zaplateným štartovným;
15,- €
pre ďalšie prihlásené bežkyne so zaplateným štartovným;
20,- €
pre dvojicu v rámci kategórie Beh mamy s dcérou v rámci 4km behu.

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 7. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v minulých rokoch nájdete na web stránke podujatia. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 11.09.2018 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov

Kategórie a vekový limit:   

Ženy:

•    Ž absolútne poradie – hlavná kategória

•    Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)

•    Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 - 1968)

•    Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1949 - 1958)

•    Ž70 – vek 70 a viacej rokov (rok narodenia 1948 a skôr)

                                         
Upozornenie na vekový limit:

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 12 rokov, t.j, ročník narodenia 2006 a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t.j, ročník narodenia 2002 a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava
(presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

- vo štvrtok 20.09.2018 od 12:00 do 19:00 hod.
- v piatok 21.09.2018  od 12:00 do 19:00 hod.
- v sobotu 22.09.2018 od 10:00 do 13:00 hod.  

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia a FB.

Štartový balík zahŕňa:       

 • štartovú tašku s množstvom darčekov od partnerov podujatia
 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2018),
 • občerstvenie na trati (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • Možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,

Funkčné účastnícke tričko s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný). Pre viac informácií ohľadom rezervácie väčšieho počtu tričiek píšte na info@becool.sk.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com . Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu štartovej vlny/koridoru po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchtopropozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciuúčastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Tešíme sa na Vás !!!

Odporúčané

Šansóny a iné piesne
Koncert

Šansóny a iné piesne

september - december 2019
Slovensko
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2019
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie
Koncert

Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie

01.12.2019 18:00
AXA aréna NTC, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Detail podujatia