14. ročník ČSOB Bratislava Marathon

14. ročník ČSOB Bratislava Marathon

6.-7.4.2019
Eurovea Bratislava

Všeobecné propozície

14. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2019
a sprievodné bežecké podujatia

 

Pokyny a základné informácie

 

Hlavný organizátor:

BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón,o.z.

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské časti Bratislava – Staré Mesto, Petržalka a Ružinov

Miesto konania:

Bratislava, Slovenská republika


Jedinečná ponuka pre registrovaných na ČSOB Maratón!
Máte možnosť si zakúpiť BRATISLAVA CARD - oficiálnu destinačnú kartu, ktorá vám ponúka zažiť to najlepšie, čo vám hlavné mesto ponúka A TO ZA VÝHODNÉ CENY!

 

Disciplíny:

Hlavný program – 07.04.2019

 • ČSOB maratón (42,195 km) – 09:00 hod.
 • Mercedes polmaratón (21,098 km) – 09:00 hod.
 • Adient štafetový maratón (42,195km) – 09:00 hod.
 • Johnson Controls štafetový polmaratón (21,098km) – 09:00 hod.

 

 Sprievodný program - 06.04.2019

 • Desiatka (10 km) – 16:00 hod.
 • Minimaratón (4,2 km) – 14:00 hod.
 • Senior run & walk (4,2km) – 14:00 hod.
 • Detské behy (300 m – 800 m) – 10:00 hod.
 • Preteky lezúňov (5 m) – 09:30 hod.

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia a hlavný organizátor:       Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ podujatia:                          Peter Pukalovič

Športoví koordinátori:                                   Erik Baláž, Tomáš Willwéber

Vedúci rozhodca:                                          bude nominovaný

Asistenti vedúceho rozhodcu:                       Ján Koštiaľ, Miroslav Helia, Imrich Ozorák

Hlavný lekár podujatia:                                 MUDr. Alena Urvayová

Zdravotný koordinátor:                                 Katarína Hupková

Trať maratónu a polmaratónu:

Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Maratónci absolvujú dva okruhy. Trať má platný certifikát AIMS.

Na rozcvičenie a rozbehanie pred štartom v nedeľu (07.04.2019) využite promenádu na nábreží v Eurovea.

Prihlásenie (registrácia) na podujatie a čas prezentácie (prevzatie štartových balíkov) na podujatí sú špecifikované pri každej disciplíne samostatne. Venujte prosím dostatočnú pozornosť dôkladnému preštudovaniu si pokynov pri vami vybranej disciplíne.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s linkami na dokumenty, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 2. Prehlásenie o zdravotnom stave,
 3. Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Za štafetové družstvo stačí, ak ho príde prezentovať jeden člen štafety. Účastníkov preteku lezúňov nie je potrebné prezentovať, s prihláseným dieťaťom stačí prísť na štart v sobotu dopoludnia.

 

Obmedzenie štartu:

Pretekár môže v nedeľu 07.04.2019 štartovať iba v jednej z disciplín (maratón, polmaratón alebo štafetový beh), t.j. nemôže štartovať v individuálnej disciplíne a súčasne byť členom družstva v štafetovom behu.

 

Účastnícky limit:

Hlavný organizátor určí na jednotlivé behy účastnícke limity, pričom je oprávnený ukončiť prihlasovanie ad hoc v závislosti od celkového vývoja počtu prihlásených a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia, najmä s ohľadom na priepustnosť trate a kapacitné a logistické možnosti podujatia.

 

Registrácia:

on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com.

 

Možnosti platenia štartovného:

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. Účastník sa považuje za riadne prihláseného a jeho právny vzťah s organizátorom a účasť na podujatí potvrdená, až momentom zaplatenia štartového poplatku a jeho pripísania na účet organizátora.  Až týmto momentom účastník spĺňa plnohodnotne všetky náležitosti stanovené organizátorom podujatia v týchto propozíciách.

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na stránke podujatia.

 

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 10.03.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk).

V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 10.03.2019 do 06.04.2019, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk).

V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu registracia@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 28.02.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.

 

Preregistrácia v čase od 01.03.2019 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Preregistrácia v deň preteku nie je možná, preregistrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušného preteku !

 

Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

 

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť podľa vášho vlastného uváženia možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás, ktoré uznáte za vhodné a uvážite, že organizátorovi môžu pomôcť pri vašom prípadnom ošetrení počas podujatia. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou.  V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

 

Štartovné zahŕňa:

 • účastnícky batôžtek
 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety

(v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatí štartovné do 28.02.2019 a v on-line formulári uvedie svoje meno, resp. názov štafety)

 • lístok na sobotňajšiu pasta party (06.04.2019)
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • Finisher tričko pre účastníkov maratónu a polmaratónu (po prebehu cieľom)
 • SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia
 • maratónsky magazín
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov)
 • ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať.

 

Meranie časov a výsledky:

Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary ). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

 

Štartové zóny:

Štartový koridor bude rozdelený na časové zóny pri disciplínach maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón. V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v roku (2018), resp. čas dosiahnutý v roku 2018 na podujatí s porovnateľnou dĺžkou trate. Štartový koridor bude rozdelený do niekoľkých zón podľa zadaného času, čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas, bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny, preto je dôležité správne uviesť svoj čas pri vypĺňaní registračného on-line formuláru. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom. V prípade otázok píšte na tomas@becool.sk.

Dôležité upozornenie !!! Koridory na štartových číslach budú uvedené podľa stavu platne zaregistrovaných prihlášok účastníkov k 28.02.2019. Účastníkom prihláseným po tomto termíne bude priradený posledný koridor.

V prípade, ak sa vami zadaný čas na vybranú disciplínu od momentu prihlásenia do začiatku podujatia zlepšil a máte z tohto dôvodu záujem byť zaradený do skoršej zóny, je potrebné priniesť k prezentácii na podujatie (pri výbere štartového balíka) aj vytlačenú výsledkovú listinu s dosiahnutým zlepšeným časom. Bez tohto dokladu preukazujúceho vaše zlepšenie vám zóna nebude organizátorom zmenená. Rovnaké platí aj pre účastníkov, ktorí sa prihlásia po 01.03.2019, ktorí budú ináč zaradení do posledného koridoru.

V prípade, ak bude účastník štartovať z iného (skoršieho) koridoru ako mu je pridelený, vystavuje sa možnosti byť organizátorom (rozhodcom) penalizovaný + 10 minútami. Organizátor bude počas registrácie vykonávať individuálne kontroly zadaných časov tak, aby zodpovedali vašej reálne dosiahnutej výkonnosti. Bežcov bude kontaktovať mailom. Toto opatrenie má za cieľ vytvoriť čo možno najkvalitnejšie podmienky pre bežcov, ktorí rešpektujú pravidlá a pokyny organizátora s ohľadom na svoju športovú výkonnosť a prejavujú tým rešpekt a úctu ostatným bežeckým kolegom.

 

Účastníci štafetového behu budú mať vytvorenú samostatnú zónu, ktorá sa bude nachádzať v strede štartového koridoru. V prípade, ak štafeta vyštartuje zo skoršej zóny, bude organizátorom (rozhodcom) penalizovaná + 10 minútami.

 

ELITE

MARATÓN

˂ 3:15 h

POLMARATÓN

˂ 1:40 h

MARATÓN

3:15:01 – 3:45 h

POLMARATÓN

1:40:01 – 1:50 h

MARATÓN

3:45:01 – 4:15 h

POLMARATÓN

1:50:01 – 2:00 h

MARATÓN

4:15:01 – 5:00 h

POLMARATÓN

˃ 2:00:01

 

Časový limit (počíta sa od štartu posledného koridoru):

5:00 hod.        - maratón + polmaratón + štafety, pričom je nevyhnutné dodržať nasledovné časové limity:

10 km – 1:20 – platí pre všetky disciplíny

21,098 km - 2:30 – platí pre maratón + maratónske štafety

31,1 km  - 3:40 - platí pre maratón + maratónske štafety

 

1:30 hod.        - desiatka

 

Vekový limit:

 • 18 rokov (rok narodenia 2001 a starší) - maratón, polmaratón
 • 15 rokov (rok narodenia 2004 a starší) – desiatka, štafetové behy a minimaratón

Úschovňa a šatne:

Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia. 

 

Občerstvenie maratón a polmaratón:

 1. Občerstvovacie stanice budú umiestnené na každom kilometri (5-10-15-20-25-30-35-40).

Na občerstvovacích staniciach bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch alebo fľašiach v poradí voda, čaj, iontový nápoj, za nimi občerstvenie (banány, čokoláda, citróny, hroznový cukor, soľ) a vedrá s vodou a špongiami. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).

Občerstvovacie stanice na 5 a 10km budú umiestnené po obidvoch stranách cesty. Ďalšie občerstvovacie stanice budú umiestnené po pravej strane.

 1. Osviežovacie stanice budú umiestnené medzi občerstvovacími stanicami na 2,5 - 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5 km.

Na osviežovacích staniciach budú umiestnené poháre s vodou a vedrá s vodou so špongiami.

 1. Vlastné občerstvenie v nerozbitných nádobách, so zreteľným označením štartového čísla a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať v nedeľu (07.04.2019) najneskôr do 07:30 hod. v mieste prezentácie bežcov na označenom mieste.

Občerstvenie desiatka: Približne na 5 km bude umiestnená občerstvovacia stanica s vodou.

 

Prosíme vás, aby ste odhadzovali prázdne poháre, fľaše, obaly z gélov a špongie do vyhradených, označených zberných zón a do smetných košov pristavených za občerstvovacími stanicami tak, aby prázdne poháre a fľaše neohrozovali bežcov bežiacich v dave za vami a neznečisťovali okolie trate. Na konci každej občerstvovacej stanice sa budú nachádzať aj mobilné toalety.

Po prebehnutí cieľovou čiarou prosím nezastavujte v cieľovom koridore pod cieľovým oblúkom, ale pokračujte plynulo pomaly ďalej cieľovým koridorom. Vydýchanie sa v jemnom pohybe vám pomôže sa opätovne poriadne pre dýchať a zlepší to aj váš krvný obeh. V prípade, ak sa po dobehu do cieľa necítite dobre, využite prosím pomoc zdravotnej služby v cieli.

 

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Za poslednými bežcami pôjdu zberné autobusy, ktoré zabezpečia zvoz bežcov, ktorí nesplnia časový limit, z trate do cieľa. Bežci, ktorí ukončia beh z iných dôvodov, počkajú na zberný autobus alebo sa dopravia do cieľa sami.

Je prísne zakázané podľa pravidiel IAAF používať počas behu slúchadlá do uší. Pretekár sa vystavuje možnosti byť rozhodcom diskvalifikovaný. Používať slúchadlá počas behu je nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

 

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

 

Špeciálne hodnotené kategórie mimo oficiálnych výsledkov podujatia:  

 

 1. Najrýchlejší nováčik na maratóne, polmaratóne a desiatke

Bežci, ktorí prvý krát bežia maratón, polmaratón alebo desiatku a zaškrtnú pri registrácii okienko „nováčik“, budú zaradení do samostatného poradia, v rámci ktorého vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy. Ide o doplnkovú súťaž, ktorej cieľom je oceniť bežcov, ktorí bežia premiérovo danú disciplínu na oficiálnej bežeckej akcii, to znamená, že sa doposiaľ nezúčastnili na žiadnom oficiálnom bežeckom podujatí s uvedenou dĺžkou trate.

 

 1. Najrýchlejší Bratislavčan, Bratislavčanka

V disciplíne maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy, ktoré uvedú v prihlasovacom formulári ako svoje bydlisko Bratislavu.

 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Odporúčané

Informácie k aktuálnej situácii
Koncert

Informácie k aktuálnej situácii

aktuálne informácie - Predpredaj.sk
Slovensko
Detail podujatia
School of Rock Musical (Škola ro(c)ku, muzikál)
Divadlo

School of Rock Musical (Škola ro(c)ku, muzikál)

2021
Divadelná sála IUVENTA, Karloveská 2951/64, 841 04 Bratislava
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2021
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
LUCIE V OPEŘE TOUR
Koncert

LUCIE V OPEŘE TOUR

20.10.2022 20:00
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava
Detail podujatia
LORD OF THE DANCE TOUR 2022
Show

LORD OF THE DANCE TOUR 2022

25.02.2022 19:00
Incheba Expo Arena, Bratislava
Detail podujatia
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
Divadlo

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Sezóna 2021
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20, 811 01 Bratislava
Detail podujatia