Zoznam s.r.o.
 

THE RUN SLOVAKIA 2019

Košice - Bratislava

14.-16.06.2019
Kúpiť

Dobrodružstvo THE RUN SLOVAKIA pokračuje! Buď pri tom s nami na trati z Košíc do Bratislavy.

Názov podujatia: THE RUN SLOVAKIA 2019
Druh podujatia: štafetový beh​
Dĺžka trate: 230, 291 km a 521 km
Počet bežeckých etáp: 20, 28 a 48​
Termín podujatia: 14.- 15.6.2019
Termín registrácie: od 01.10.2018 18:00 do 26.5.2019 00:00
Viac info a registrácia na: www.therun.sk

__________________________________________________________________________________________

Kategórie bežeckých tímov:

THE RUN SLOVAKIA – FULL /KOŠICE – BRATISLAVA /etapy 1 až 48 – 521km, štart v piatok 14.6.2019 od 9:00 hod/

● THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL: 7 až 16 členné tímy - zmiešané (v ľubovoľnom pomere), v ľubovoľnom pomere beží ľubovoľný počet etáp na bežca
 THE RUN MARATHON 12MIX - FULL: 12 členné tímy – zmiešané (v ľubovoľnom pomere), každý bežec odbehne 4 etapy po cca 10,5 km

THE RUN SLOVAKIA – EAST /KOŠICE – TEPLIČKA NAD VÁHOM (ŽILINA) /etapy 1 až 28 – 291km, štart v piatok 14.6.2019 od 9:00 hod/
● THE RUN FREESTYLE 5-14MIX - EAST: 5 až 14 členné tímy - zmiešané (v ľubovoľnom pomere), ľubovoľnom pomere beží ľubovoľný počet etáp na bežca
● THE RUN MARATHON 7MIX - EAST: 7 členné tímy – zmiešané (v ľubovoľnom pomere), každý bežec odbehne 4 etapy po cca 10,5 km

THE RUN SLOVAKIA – WEST /TEPLIČKA NAD VÁHOM (ŽILINA) – BRATISLAVA /etapy 29 až 48 (20 etáp) – 230km, štart v sobotu 15.6.2019 od 12:00 hod/
 THE RUN FREESTYLE 5-10MIX - WEST: 5 až 10 členné tímy - zmiešané (v ľubovoľnom pomere), v ľubovoľnom pomere beží ľubovoľný počet etáp na bežca
THE RUN MARATHON 5MIX - WEST: 5 členné tímy – zmiešané (v ľubovoľnom pomere), každý bežec odbehne 4 etapy po cca 10,5 km
__________________________________________________________________________________________

Štartovné zaplatené:                             1 až 25-ty tím              26-ty až 50-ty tím         51-vý a viac tímov

THE RUN SLOVAKIA - FULL                               
 THE RUN MARATHON 12MIX - FULL:         660,- EUR                      780,- EUR                       900,- EUR​

Štartovné zaplatené:                               1 až 175 osoba         175 až 350 osoba      351 a viac osôb​
 THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL:      55,- EUR/osoba              65,- EUR/osoba               75,- EUR/osoba​

THE RUN SLOVAKIA - EAST
 THE RUN MARATHON 7MIX - EAST:          385,- EUR                       455,- EUR                       525,- EUR

Štartovné zaplatené:                               1 až 125 osoba         126 až 250 osoba      251 a viac osôb​
 THE RUN FREESTYLE 5-14MIX - EAST:      55,- EUR/osoba              65,- EUR/osoba               75,- EUR/osoba​

THE RUN SLOVAKIA - WEST
 THE RUN MARATHON 5MIX - WEST:         275,- EUR                       325,- EUR                      375,- EUR

Štartovné zaplatené:                              1 až 125 osoba          126 až 250 osoba     251 a viac osôb​
 THE RUN FREESTYLE 5-10MIX - WEST:     55,- EUR/osoba              65,- EUR/osoba              75,- EUR/osoba​

Podrobné propozície behu THE RUN SLOVAKIA 2019 nájdete na www.therun.sk
__________________________________________________________________________________________

Organizátor The RUN, spol. s r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať údaje uvedené v týchto propozíciách, organizačných pokynoch alebo cenníku. Organizátor The RUN, spol. s r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, nepriaznivého počasia, udalosti ohrozujúcej bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.

Bežec/bežkyňa nemá narok na vrátenie peňazí za štartovné.

Pre účasť na behu je nutné splniť podmienky týkajúce sa zloženia a počtu bežcov pre jednotlivé kategórie uvedené vyššie.

Kupujúci svojim nákupom potvrdzuje, že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

 
 
 

Predaj lístkov

Cena  
THE RUN FREESTYLE 7-16MIX - FULL/osoba 65,00 €
THE RUN MARATHON 12MIX - FULL 780,00 €
THE RUN FREESTYLE 5-14MIX - EAST/osoba 65,00 €
THE RUN MARATHON 7MIX - EAST 455,00 €
THE RUN FREESTYLE 5-10MIX - WEST/osoba 65,00 €
THE RUN MARATHON 5MIX - WEST 325,00 €
* Maximálny počet položiek na objednávku je 8!
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.