Pandémia otriasa celým svetom, no aj napriek tomu veľké podujatia ako Medzinárodné letecké dni SIAF či Festival letectva Piešťany pracujú na tom, aby nesklamali svojich fanúšikov a otvorili brány letísk

Slovenská letecká agentúra Banská Bystrica je organizátorom a zároveň lídrom na Slovensku v organizácii leteckých podujatí a hoci uplynulé mesiace, v súvislosti s pandémiou Covid-19, neprajú hromadným podujatiam, celý tím aj napriek tomu naplno pracuje a pripravuje pre svojich fanúšikov letecké dni, pod názvom Airshow Slovakia 2021. Spadá tam niekoľko podujatí, no najväčším lákadlom sú určite Medzinárodné dni SIAF 2021 a Festival letectva Piešťany 2021.

Dostanú vás novinky

„Na rok 2021 sme pripravili AEOROSALÓN Piešťany, kde chceme dať priestor tým, ktorí majú chuť vystaviť a ponúknuť služby v oblasti letectva, leteckého školstva, vzdelávania či výroby lietadiel. Tento priestor ponúkame na letisku Piešťany zdarma. Ďalším jedinečným podujatím v premiére je NIGHT AIRSHOW, kde ponúkneme laserovú a pyrotechnickú šou počas noci, s tým, že efekty budú odpaľované z lietadiel. Tieto dve akcie budú v rámci Festivalu letectva Piešťany 7.-9. mája 2021, ktorým si pripomenieme oficiálne oslavy konca II. Svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom,” vymenúva riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa s tým, že Festival letectva výrazne podporuje aj samotné mesto Piešťany či Trnavský samosprávny kraj. „Samozrejme ako organizátor počítame aj s tým, že v prípade zlej pandemiologickej situácii v máji, presunieme Festival letectva Piešťany na iný termín,” upresňuje.

Veľké sťahovanie na západ

Ďalšou kľúčovou udalosťou pre Slovenskú leteckú agentúru bude vyhlásenie ankety Zlaté krídla, Národná cena letectva Slovenskej republiky , kde odborná porota a autority v letectve SR nominujú kolektívy, osobnosti či projekty. „Výsledky sa dozvieme 3. septembra 2021 na slávnostnom galavečere, ktorý sa bude konať v Bratislave,” konkretizuje hovorkyňa agentúry Michala Cabanová.

K ukončeniu sezóny Slovenskej leteckej agentúry už tradične patria veľkolepé Medzinárodné letecké dni SIAF 4.-5. september 2021, ktoré sa presúvajú z letiska Sliač do Malaciek, konkrétne na leteckú základňu Kuchyňa. „Po ročnej pauze, z dôvodu pandémie, čelíme novým výzvam, keďže sťahujeme celý SIAF na nové miesto. Je to pre nás rok noviniek a prakticky začíname odznova. Robíme nové projekty, zmluvy a hľadáme nových partnerov. Už niekoľkokrát sme boli na rekognoskácii na letisku aj so zástupcami Ministerstva obrany SR a príslušníkmi leteckej základne. Komunikujeme s Bratislavským samosprávnym krajom, uzatvárame dohody o spolupráci s Ministerstvom vnútra, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom dopravy a Ministerstvom zdravotníctva SR. SIAF už historicky patrí k oslavám SNP, i keď sa uskutoční na novom mieste v Malackách,” hovorí riaditeľ MLD SIAF a Festivalu letectva Piešťany Hubert Štoksa.

Zdolávajú prekážky

Pri organizácii takýchto veľkých leteckých podujatí nie je možné celý proces kvôli pandémii zastaviť, pretože si to vyžaduje denno-dennú komunikáciu nielen so slovenskou stranou, ale aj so zahraničím.

„Naše aktivity presahujú niekoľkonásobne hranice našej krajiny, keďže MLD SIAF organizujeme v celosvetovom meradle a Festival letectva Piešťany v rámci celej Európy,” poodhaľuje riaditeľ široký záber aktivít s tým, že kvôli MLD SIAF prebieha aj aktívna komunikácia so Spojenými štátmi americkými a Ministerstvo obrany po svojej linke komunikuje s jednotlivými partnermi štátov NATO.

 

 

-- Tlačovú správu poskytla Mgr. Michala Cabanová, zdroj foto: SIAF--