URBAN CITY RACE: CHALLENGE 2019 (UCR: CHALLENGE 2019)

URBAN CITY RACE: CHALLENGE 2019 (UCR: CHALLENGE 2019)

16.03.2019
Námestie M.R.Štefánika, Eurovea, Bratislava, Slovenská republika

PROPOZÍCIE

URBAN CITY RACE: CHALLENGE 2019 (UCR: CHALLENGE 2019)

 

Hlavný organizátor:     UCR, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, SR, v spolupráci s  BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, SR 

Hlavný rozhodca:        Ján Landl

Dátum:                        16.03.2019

Lokalita:                     Námestie M.R.Štefánika,Eurovea, Bratislava, Slovenská republika         

Druh pretekov:            Šprint

Čas začiatku:               10:00 hod., predpokladané finále v poobedných hodinách.

Účastnícky limit:         200 pretekárov v hlavnej kategórii + deti

Štartové vlny:              Štartovať sa bude v 20 minútových vlnách, v 2 minútových intervaloch v počte dvojice pretekárov. Každý pretekár bude mať svoju vlastnú dráhu. Počas registrácie je možné si zvoliť svoju vlnu. Pre mužov sú k dispozícií štartové vlny v čase od 10:00-12:00 vrátane, pre ženy vlny v čase od 12:20-13:00 hod (platí pre kvalifikačné kolá). V prípade naplnenia kapacity vlny, budú k dispozícií len voľné vlny. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk v týždni konania podujatia. Účastníkom, ktorí si štartový čas nezvolia, bude pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 20 pretekárov. Dostavte sa minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Pravidlá pretekov:     

MUŽI

KVALIFIKÁCIA

ŠTVRŤFINÁLE

SEMIFINÁLE*

FINÁLE*

140

70

20

10

                                   * povinnosť zdolať všetky prekážky

ŽENY

KVALIFIKÁCIA

ŠTVRŤFINÁLE

SEMIFINÁLE*

FINÁLE*

60

30

-        

10

                                   * povinnosť zdolať všetky prekážky
** ženy postupujú zo štvrťfinále priamo do finále

- v momente keď pretekára na trati dobehne pretekár z ďalšej vlny, je pomalší pretekár povinnýpustiť rýchlejšieho a následne po jeho prebehnutí môže pokračovať;
- opakovanie neúspešnej prekážky v prípade semifinále a finále je povolené;
- pretekári sú povinní rešpektovať pokyny rozhodcov a usporiadateľov;
- akékoľvek námietky/protesty budú vyhodnocované vždy po skončení príslušného kvalifikačného kola.

Tresty:                        V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 10 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný. Tento trest sa nevzťahuje na semifinále a finále, kde je účastník povinný splniť všetky prekážky.

 

Prihlasovanie: 

 • on-linedo 14.03.2019prostredníctvom skucr.sk
 • osobnev piatok 15.03.2019od 12:00 do 18:00 hod v Eurovea
 • osobnev sobotu 16.03.2019od 07:30 do 09:00 hod v Eurovea, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

 

 1. a)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
 2. b)     Reverz
 3. c)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

 

Prihlásenie je možné pre účastníka, ktorý ma 18 rokov a viac.

 

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia

 • v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod.
 • v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod.

 

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia                          ucr.sk

 

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

 • 20€ pri zaplatení do 28.02.2019
 • 25€ pri zaplatení do 15.03.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

 

 • 10€ štartovné pre deti

 

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho písomným súhlasom zaslaním mailom na adresu info@ucr.sk), môžete tak urobiť písomne na info@ucr.sk najneskôr do 28.02.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.

Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Kategórie:        Muži a ženy, vekové kategórie nie sú definované, vyhlásení budú len prví traja muži a prvé tri  ženy v absolútnom poradí.

 

Štartový balíčekobsahuje:

 • štartové číslo
 • účastnícky batôžtek s logom podujatia
 • čelenka Eleven sportswear s logom podujatia
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • občerstvenie v cieli
 • reklamné predmety od partnerov podujatia
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni
 • možnosť zúčastniť sa prednášok
 • možnosť zúčastniť sa Fit&Co súťaží o vecné ceny

 

Informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk

 

Kontakty:        telefón: 00421/904 404 638

                       e-mail:   info@ucr.sk

Vecné ceny:

-   prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny

 

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v Eurovea (presné miesto bude oznámené).

 

WC:

WC sú k dispozícií v priestoroch Eurovea.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

Organizátor UCR, s.r.osi vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 

Tešíme sa na Vás !!!

 

PROPOZÍCIE

 1. ročník NN URBAN CITY KIDS CHALLENGE 2019 (NN UCR KIDS CHALLENGE 2019)

 

Hlavný organizátor:     Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s    BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06, Bratislava, SR

Dátum:                        16.3.2019

Lokalita:                     Bratislava, Slovenská republika so štartom v centre mesta

Kategórie a prekážky:A – od 4 do 10 rokov (rok narodenia 2009 až 2015) – 4 prekážok
B – od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2008 až 2004) – 6 prekážok

Čas začiatku:               14:00 hod. Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (A a B) v dvoch pripravených a súbežných dráhach, samostatne najprv dievčatá potom chlapci.

Účastnícky limit:         100 detí

Tresty:                        Variant 5 drepov

Štartovné:                   Jednotná cena 10€ bez ohľadu na dátum platby.

Štartový balík obsahuje:

 • štartové číslo bez čipu
 • detská čelenka Eleven sportswear s logom podujatia
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

 

Prihlasovanie: 

 • on-linedo 14.03.2019prostredníctvom skucr.sk
 • osobnev piatok 15.03.2019od 12:00 do 18:00 hod v Eurovea
 • osobnev sobotu 16.03.2019od 07:30 do 09:00 hod v Eurovea, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu): 

 1. a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 2. b)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
 3. c) Reverz           
 4. d)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia

 • v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod.
 • v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod.

 

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia                          ucr.sk

 

Meranie časov a výsledky:

Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť. Organizátor zverejní po podujatí na www.ucr.sk mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v Eurovea (presné miesto bude oznámené).

 

WC:

WC sú k dispozícií v priestoroch Eurovea.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.osi vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 

Tešíme sa na Vás !!!

Odporúčané

Šansóny a iné piesne
Koncert

Šansóny a iné piesne

september - december 2019
Slovensko
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2019
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie
Koncert

Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie

01.12.2019 18:00
AXA aréna NTC, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Detail podujatia