Renault Rezká Bežka

Renault Rezká Bežka

23.2.2019
Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, Slovenská republika

Pokyny a základné informácie
Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Štrba, a o.z. Bratislavský maratón
Termín: 23.2.2019
Miesto: Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, Slovenská republika
Čas podujatia: 10:00 - 19:00 hod.

Štart behu:
10:00 deti 700m, bežecký okruh: Pre deti a začiatočníkov
10:30 deti 1400m, bežecký okruh: Pre deti a začiatočníkov, 2x700m
12:00 dospelí 5km a dospelí štafeta 2x2,5km, bežecký okruh: Slepé pleso 2,5km
13:00 dospelí 2,5km, bežecký okruh: Slepé pleso 2,5km
16:00 večerná vyraďovačka 1km, bežecký okruh: Šprintérska trať 1km – osvetlený okruh, 8x1km)
(štart/cieľ – Areál bežeckého lyžovania) 

Pravidlá večernej vyraďovačky:
Pri 50-tich pretekároch je postup eliminácie nasledovný:

Počet kôl

1. Kolo

2. Kolo

3. Kolo

4. Kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

Cieľ

Počet pretekárov

50

50

45

40

30

20

10

3 víťazi

Vzdialenosť km

1

2

3

4

5

6

7

8

Do každého kola postupuje iba určený počet pretekárov, poslední sú vyradení.

Trať: 700m, 1400m, 1km, 2,5km, 2x2,5km, 5km
Účastnícky limit: 500 účastníkov
Pravidlá: spôsob behu voľný, preteká sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič
Športový riaditeľ podujatia: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Tomáš Gemza
Asistent hlavného rozhodcu: Tomáš Willwéber
Sekretár Pretekov: Erik Baláž

Prihlasovanie:    
·         on-line do 21.02.2019 prostredníctvom webu www.rezkabezka.sk
·         osobne 23.02.2019 od 7:00 do 09:30 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)
·         osobne 23.02.2019 od 14:00 do 15:30 hod. na disciplínu Večerná vyraďovačka na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)
Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s linkom na dokumenty, ktoré je potrebné si vytlačiť, vyplniť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. 

Ide o nasledovné dokumenty:
a)    Prehlásenie o zdravotnom stave,  (stiahnuť tu)
b)    Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@rezkabezka.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na Štrbskom Plese (Areál bežeckého lyžovania Štrbské pleso)
·         v sobotu 23.02.2019 od 7:00 do 09:30 hod.

·         v sobotu 23.02.2019 od 14:00 do 15:30 hod. na disciplínu Večerná vyraďovačka

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia www.rezkabezka.sk 

Kategórie: 
Deti:
Chlapci/Dievčatá
·         A – 6 – 9 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 700 m
·         B – 10 – 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2009) – 1400 m
·         C – 13 – 15 rokov (rok narodenia 2004 až 2006) – 1400 m 
·         D – 16 – 17 rokov (rok narodenia 2002 až 2003) – 1400 m 

Dospelí:
Muži:
•       M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
•       M40 – vek 40 – 49 rokov  (rok narodenia 1970 – 1979)
•       M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
•       M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a skôr) 

Ženy:
•       Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
•       Ž40 – vek 40 – 49 rokov   (rok narodenia 1970 – 1979)
•       Ž50 – vek 50 – 59 rokov   (rok narodenia 1960 - 1969)
•       Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Štafety: Dvojica pretekárov, bez ohľadu na pohlavie a vek. 

Večerná vyraďovačka: Muži a ženy, bez ohľadu na vek.    
 

Vekový limit: štart pretekárov mladších ako 18 rokov na rezkej a rezkej nočnej bežke bude povolený len na  základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.


Štartový balík zahŕňa:       

·                                               štartové číslo (štartový dres, ktorý sa po skončení disciplíny vracia),
·                                               štartový čip (pretekár ho získa pri registrácii, pri výstupe z koridoru sa čip vracia),
·                                               teplé občerstvenie počas pretekov a po pretekoch,
·                                               možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
·                                               možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
·                                               darčekové predmety od partnerov podujatia,
·                                               možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
·                                               účastnícku medailu 

 

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Deti:
·         5 €       bez ohľadu na dátum platby 

Dospelí:
·         10 €     pri zaplatení do 31.01.2019
·         14 €     pri zaplatení od 01.02.2019 do 23.02.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie 

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na www.rezkabezka.sk prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo na podujatí pri prezentácii (bude možná aj platba v hotovosti).
Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako tak nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení.


Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 09.02.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v termíne do 09.02.2019, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný. 

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.
Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip netvorí súčasť štartového čísla, pretekár ho získa pri registrácii, pri výstupe z koridoru sa čip vracia.

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na www.rezkabezka.sk Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase. 

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.


Vecné ceny:

Prví traja muži a prvé tri ženy v jednotlivých vekových kategóriách, získajú vecné ceny

Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá v jednotlivých vekových kategóriách, získajú vecné ceny

Absolútne poradie pri štafetách, bez rozdielu pohlavia, resp. veku.
Absolútny víťaz večernej vyraďovačky získa nové SUV Renault Kadjar s plnou nádržou na mesiac!!!

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:

WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

 Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

 Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638

e-mail: info@rezkabezka.sk

Tešíme sa na Vás !!!  

 

Odporúčané

Informácie k aktuálnej situácii
Koncert

Informácie k aktuálnej situácii

aktuálne informácie - Predpredaj.sk
Slovensko
Detail podujatia
DESMOD 20 rokov VYROBENÝ PRE TEBA
Koncert

DESMOD 20 rokov VYROBENÝ PRE TEBA

09.10.2020 19:00
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2020
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
9. ročník dm ženský beh 2020
Šport

9. ročník dm ženský beh 2020

19.09.2020
Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Detail podujatia