ČSOB zimná séria 09.03.2019

ČSOB zimná séria 09.03.2019

09.03.2019
Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava)

PROPOZÍCIE

„ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2018 / 2019“

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, Mestské lesy Bratislava, MČ Dúbravka, MČ Nové mesto, MČ Petržalka a Eurovea

Termín:         

1.   08.12.2018 – sobota  – Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava)

2.   12.01.2019 – sobota  – Železná studienka (MČ Nové mesto,Bratislava)

3.   09.02.2019 – sobota  – ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava)

4.   09.03.2019 – sobota – Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava)

Štart behu:           

10:30 hod.  Štart detských behov

11:00 hod.  Štart – 10 km behu

11:10 hod.  Štart – 5 km behu

                            (presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Dĺžka trate:   

A) deti – 300m / 600m / 800m

B) dospelí: 5km alebo 10 km

Bonus:  Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky štyri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečných pretekoch pri dobehu do cieľa.

 Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 4 preteky: dospelí 40,-Eur / deti,-10 eur.

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná séria 2018/2019“

Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za všetky štyri behy.  Po skončení všetkých štyroch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých štyroch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení. Po skončení druhých a tretích pretekov sa vytvoria aj priebežné výsledky na 5km a 10km. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi odmenení v sobotu 06.04.2019 na ČSOB Bratislava marathon 2019.

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič

Technický riaditeľ: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ: Erik Baláž

Vedúci rozhodca: Dag Bělak

Asistent vedúceho rozhodcu: Tomáš Willwéber

Prihlášky:       online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com

(do 05.12.2018, do 09.01.2019, do 06.02.2019 a 06.03.2019)

osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 02.12.2018, 06.01.2019, 03.02.2019 resp. 03.03.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalších pretekoch (platí pri prvých 3 behoch), resp. v budúcom ročníku podujatia (platí pre posledné preteky). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalších pretekoch zo série. V prípade zakúpenia zvýhodneného štartovného na celú sériu, je možný len presun celkového štartovného na ďalší ročník.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí,že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný. Štartové číslo musí byť viditeľne umiestnené na prednej časti tela pretekára.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:
• A – do 6 rokov          (rok narodenia 2013 a mladší) – 300 m
• B – 7 až 10 rokov      (rok narodenia 2009 až 2012) – 600 m
• C – 11 až 15 rokov     (rok narodenia 2004 až 2008) – 800 m

Vekový limit:   15 rokov  – 5km – (rok narodenia 2004 a starší)

18 rokov – 10km – (rok narodenia 2001 a starší)

Kategórie:      Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Poznámka: zaraďovanie do kategórií sa vzhľadom na to, že väčšina pretekov sa koná v roku 2019, posudzuje podľa roku 2019, aby sme mohli zjednotiť výsledky za všetky preteky série.

Účastnícky limit:

1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit:  1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018 Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava):

– v piatok      07.12.2018 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      08.12.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019 Železná studienka (MČ Nové mesto, Bratislava):

– v piatok      11.01.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      12.01.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019 ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava):

– v piatok      08.02.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.02.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019 Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava):

– v piatok      08.03.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.03.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa

beh koná (piatok), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň

pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  

A) Deti– jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018:     – do 02.12.2018 – 12,-€                                

– od 03.12.2018 – 15,-€                                

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019:     – do 06.01.2019 – 12,-€                                

– od 07.01.2019 – 15,-€                                

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019:     – do 03.02.2019 – 12,-€                                

– od 04.02.2019 – 15,-€       

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019:     – do 03.03.2019 – 12,-€                                

– od 04.03.2019 – 15,-€       

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 40,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartový balíček zahŕňa:

 • (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)
 • v cieli a na trati (10km) – čaj alebo voda, v závislosti od počasia
 • v cieľovom zázemí
 • na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu

+ MEDAILU pre účastníkov všetkých 4 behov

Možnosti platenia štartovného:

 • alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie:        Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií.

Vecné ceny:

1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.

2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých štyroch časov získa špeciálnu cenu víťaza „ČSOB zimnej tour 2018/2019“.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty:

registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk

šport: – telefón 0904 822 291, e-mail: magda@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!

Odporúčané

Informácie k aktuálnej situácii
Koncert

Informácie k aktuálnej situácii

aktuálne informácie - Predpredaj.sk
Slovensko
Detail podujatia
Medzinárodné letecké dni SIAF 2021
Festival

Medzinárodné letecké dni SIAF 2021

04.09. - 05.09.2021
Letisko Kuchyňa, Letecká základňa Malacky
Detail podujatia
FOLKLÓR VO FRAKU
Koncert

FOLKLÓR VO FRAKU

25.06.2021 19:30
Bratislavský hrad - západná terasa, Hrad, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
LUCIE V OPEŘE TOUR
Koncert

LUCIE V OPEŘE TOUR

30.09.2021 20:00
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava
Detail podujatia