STEFANIK TRAIL

STEFANIK TRAIL

08. - 09.06.2018
Štefánikova magistrála (Bradlo - Bratislava)

Základné informácie

Beh STEFANIK TRAIL sú 2 paralelné preteky kategórií ULTRA JEDNOTLIVCI / ŠTAFETY (min. 4 – max. 7 členov) po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále
TERMÍN PODUJATIA: 8.-9.6.2018
ŠTART: Bradlo, Chata Bradlo, mohyla M.R. Štefánika 
CIEĽ: Bratislava, socha M.R. Štefánika, námestie M.R. Štefánika
ŠTART ULTRA JEDNOTLIVCI: 8.6.2018 o 19:00
ŠTART TRAIL ŠTAFETY: 8.6.2018 o 23:00

REGISTRÁCIA: Registrujte sa najneskôr do 11.5.2018. Registrácia prebieha v 4 časovo a finančne odlišných fázach.

KATEGÓRIA A:  ULTRA JEDNOTLIVCI -  1 bežec (s možnosťou sprievodného bežca "pacera" od stanice Pezinská Baba)
KATEGÓRIA B:   TRAIL ŠTAFETA -  4 až 7 bežcov v jednom tíme

PROFIL TRASY: 
ULTRA: 144,2 km / +5330 m / -5680 m (viac v sekcii TRASA)
ŠTAFETY: 140,4 km / +5023 m / -5362 m (viac v sekcii TRASA)

PREZENTÁCIA (POVINNÁ): 
- Prezentácia je povinná pre nutnosť podpísať prehlásenia KAŽDÉHO bežca vlastnou rukou - Prehlásenie pretekára (SK)Runners proclamation (EN). Pri štafetách je potrebné aby prvý bežec štafety alebo jej kapitán doniesol na prezentáciu prehlásenia podpísané každým členom štafety! Prezentácia bude vykonaná v mieste štartu a pred štartom v čase medzi 15:30 a 18:30 (ULTRA JEDNOTLIVCI) a v čase od 19:30 do 22:30 (ŠTAFETY).
- Každý pretekár ultra bežec, bez výnimky, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom kópiu lekárom overeného Potvrdenia o zdravotnom stave a odovzdať ju organizátorom.

ČASOVÝ LIMIT: 28 hodín 30 minút pre získanie 6 kvalifikačných bodov UTMB (6 points new scale / 4 points old scale) a 31 hodín 30 minút  pre získanie statusu FINISHER

ŠTARTOVNÉ *

  25.10.2017-15.12.2017
max. 100 UL/20 ŠT **
16.12.2017-31.1.2018
max. 150 UL/20 ŠT **
1.2.-15.3.2018
max.150UL/30ŠT**
16.3.-11.5.2018
max.150UL/40ŠT**

ULTRA JEDNOTLIVCI (UL)

39,- EUR

55,- EUR

60,- EUR

70,- EUR

PACER JEDNOTLIVCA***

***

***

***

***

TRAIL ŠTAFETY (ŠT)

273,- EUR

385,- EUR

420,- EUR

490,- EUR

*v prípade neúčasti je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári portálu www.predpredaj.sk do 11. 5. 2018.

**max. 100 UL/20 ŠT (resp. max. 150 UL/30 alebo /40 ŠT) - v príslušnej fáze (období) prihlasovania je maximálny počet miest (registrácií) 100 resp. 150 ultra jednotlivcov a 20 resp. 30 resp. 40 štafiet

***PACER je sprievodný bežec ULTRA JEDNOTLIVCA. Ultra jednotlivci majú nárok využiť pacera od občerstvovacej stanice Pezinská Baba. Každý pacer má právo využívať služby občerstvovacích staníc (jedlo, nápoje, pitná voda alebo drop bag service). Pacer je povinný zaplatiť sumu 10,- EURO (každý pacer bežca) personálu občerstvovacej stanice, z ktorej bude štartovať. Pacera (alebo viacerých pacerov) sú ultra jednotlivci povinní nahlásiť do 11.5.2018 v registračnom formulári portálu www.predpredaj.sk. Vo formulári je potrebné uviesť všetky požadované informácie vrátane úsekov, na ktorých bude pacer súťažiaceho sprevádzať. Jeden ultra bežec môže využiť viacero pacerov, no v jednom momente môže popri ultra jednotlivcovi bežať len jeden jeho pacer. Paceri sa môžu meniť výhradne na občerstvovacích staniciach. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude ultra jednotlivec z pretekov diskvalifikovaný. Ďalšie pravidlá a zásady využívania pacerov sú uvedené v časti „Podmienky účasti“.

UPOZORNENIE: Doprava autobusmi organizátorov je na predaj ako samostatná položka. Dopravu autobusom si je možné zakúpiť na www.predpredaj.sk LEN DO 15.3.2018!!! ŽIADNA iná doprava, iné náhradné riešenie nebude tento rok organizátormi poskytnuté. KAŽDÝ, kto si dopravu nezakúpi do 15.3.2018, bude musieť svoju dopravu riešiť individuálne. Platí tiež, že ak si dopravu zakúpite a zmeškáte odchod autobusu, resp. nenastúpite do autobusu z iných dôvodov, peniaze vám nebudú vrátené.

ZAHRNUTÉ V ŠTARTOVNOM POPLATKU
● nápoje a potraviny na občerstvovacích staniciach,
● prevoz batožiny zo štartu do cieľa,
● služba „DROP BAG“ - rozvoz výstroja či vlastnej stravy bežcov na občerstvovacie stanice BUKOVÁ, SOLOŠNICA, PEZINSKÁ BABA, KAMZÍK.
● označenie sprievodných áut bežcov
● pamätná medaila STEFANIK TRAIL len pre tých, ktorí preteky dokončia v časovom limite
● štartové číslo, označenie pacera,
● zdravotná pomoc na občerstvovacích staniciach,
● nočné a zosilnené denné značenie trasy,
● sprcha a voucher na jedlo v cieli 

Zdravotnú pomoc poskytuje privolaný dobrovoľnícky zdravotný personál, resp. v prípade núdze zložky integrovaného záchranného systému na linke 112.

Trasa dlhá 140 resp. 144 kilometrov kopíruje prevažne červenú turistickú značku pozdĺž celej dĺžky Štefánikovej magistrály s výnimkou 3 krátkych odbočiek na miesta občerstvovacích staníc prístupných podporným vozidlám bežcov, úseku Biely kríž – Spariská aby sa vyhla asfaltovému úseku Štefánikovej magistrály, úseku "Pod Chlmcom-Snežienka-Kamzík", a úseku povinného pre ultra bežcov s odbočkou na modrú turistickú značku s výstupom na vrch Vysoká. (viac v sekcii TRASA)

ORGANIZÁTOR STEFANIK TRAIL
O.Z. VESTIGIUM
Adámiho 20
841 05 Bratislava

e-mail:  info@stefaniktrail.sk
web: www.stefaniktrail.sk

 

Odporúčané