Zoznam s.r.o.
 

RETRO RUN 2017

Nevädzova 6, Bratislava

2017-05-27 10:00:00
Kúpiť

RETRO RUN 2017
Pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára

Registrácia už nie je možná, limit bežcov bol naplnený.

Pokyny a základné informácie:

Organizátor           
Športové centrum RETRO sport & wellness
SPORT RETRO, s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO: 44 747 942
IČ DPH: SK2022845715

Termín: 27.05.2017 – sobota

Štart behu
10:30 hod.  Štart hlavného behu
12:00 hod.  Štart detských behov

Štart Cross Challenge  
10:20 hod.  Štart Cross Challenge

Dĺžka trate           
A) deti – 150m/300m/600m/800m/1200m
B) dospelí: 5km a 10 km            

Hlavní funkcionári        
Riaditeľ pretekov:    Lucia Hamzová
Hlavný rozhodca:    Miroslav Helia 

Prihlášky:    on-line a osobne
on-line        prostredníctvom www.predpredaj.sk
osobne      na recepcii Retro sport & wellness
Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, alebo v hotovosti pri osobnej prezentácii. Priamo na podujatí sa bude možné prezentovať v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. V deň behu bude možné uhradiť štartovné len v hotovosti. Pri problémoch s platbou kontaktujte 0905 480 700.
Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.
Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je vhodné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov ktoré nájdete na www.retrorun.sk. Urýchlite tým výdaj štartového balíku. Odporúčame si priniesť vytlačené "Potvrdenie o vykonanej platbe", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Ak chcete prevziať štartový balík za inú osobu, je nutné doniesť od nej vyplnené a podpísané uvedené tlačivá prehlásenia a súhlasu.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá

• A    – 3 až 4  rokov ( rok narodenia 2012 a 2013)      –   150 m
• B    – 5 až 7 rokov  (rok narodenia 2011 a 2009)       –   300 m
• C    – 8 až 10 rokov (rok narodenia 2008 a 2006)      –   600 m 
• D    – 11 až 13 rokov (rok narodenia 2005 a 2003)    –   800 m
• E    – 14 až 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2001)    – 1200 m

Vekový limit:         
18 rokov (rok narodenia 1998 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu behu na 5 km (písomný súhlas je súčasťou „prehlásenia o zdravotnom stave“, ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu.  

Súťaž tímov: 
Behu je možné zúčastniť sa aj ako tím. Tento musí mať minimálne troch bežcov. Názov tímu prosím uveďte v prihláške. 
Všetci bežci z tímu sa registrujú jednotlivo. Názov tímu aj s menným zoznamom bežcov je následne potrebné zaslať na adresu retrorun@retrosport.sk.

Kategórie platné pre bežecké preteky:

Muži
• M hlavná kategória         (rok narodenia 1977 – 1998)
• M40 –  vek 40 – 49 rokov     (rok narodenia 1967 – 1976)
• M50 – vek 50 – 59 rokov         (rok narodenia 1957 – 1966)
• M60 – vek 60 a viacej rokov     (rok narodenia 1956 a skôr)

Ženy
• Ž hlavná kategória         (rok narodenia 1977 – 1998)
• Ž40  – vek 40 – 49 rokov         (rok narodenia 1967 – 1976)
• Ž50  – vek 50 – 59 rokov         (rok narodenia 1957 - 1966)
• Ž60 – vek 60 a viacej rokov     (rok narodenia 1956 a skôr)

Kategórie platné pre Cross Challenge:
        
Muži (štartovať môžu len osoby staršie, ako 18 rokov)
Ženy (štartovať môžu len osoby staršie, ako 18 rokov)
     
Účastnícky limit:     
1000 prihlásených športovcov na beh s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  
50 prihlásených športovcov na Cross Challenge s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit na beh:    
1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:      
V športovom centre RETRO sport & wellness v obchodnom centre RETRO na Nevädzovej ulici č. 6 na 2. Poschodí.

- v pondelok 22.05.2016 až piatok 27.5.2016 od 08:00 do 23:00 hod.
- v sobotu     27.05.2016 od 07:30 do 09:30 hod.

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná (piatok, sobota), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň preteku, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:    
Deti - jednotné štartovné 3 €
Dospelý     
do 30.04.2017 10 €
od 01.05.2017 do 26.05.2017  15 €
v deň podujatia 27.5.2017  18 €            

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!!

Jedno euro z každého zaplateného štartovného bude poukázané na zbierku pomoci Ligy proti rakovine.

Štartový balíček zahŕňa:
• štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)
• občerstvenie v cieli a na trati (voda alebo iontový nápoj)
• ovocie v cieli
• medailu po dobehu do cieľa
• čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
• SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu 
• možnosť uschovať si osobné veci v úschovni 
• možnosť využiť šatne na prezlečenie 
• malé pozornosti od partnerov podujatia
• kredit vo výške 6 Eur na využitie služieb v športovom centre RETRO sport & wellness
• ročné predplatné mesačníka PC REWUE v hodnote 20 eur
• Carbo gél od spoločnosti NUTREND

Možnosti platenia štartovného:

• platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
• osobne na mieste prezentácie 

Poistenie:    
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:    
Meranie času zabezpečuje certifikovaná spoločnosť pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.
Na preteku cross callenge je meranie zabezpečené stopkami. Číslo neobsahuje čip.
        
Výsledky:       
Výsledkový servis zabezpečuje certifikovaná spoločnosť. 
Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke podujatia www.retrorun.sk.
 
Vecné ceny:    
1. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny. 
2. Prví traja v každej vekovej kategórií ( chlapci, dievčatá).
3. Prvé tri tímy

Informácie:    
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.retrorun.sk

Kontakty
Lucia Hamzová    skultetiova@retrosport.sk        0905 480 700
Michal Simon    simon@retrosport.sk            0907 296 106    
     
Šatne a úschovňa:    
V priestoroch športového centra RETRO sport @ wellness na 2. Poschodí OC RETRO

WC:
Využite toalety v priestoroch obchodného centra RETRO.
        
Zdravotná služba:    
V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.
Organizátor SPORT RETRO, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. 


Tešíme sa na Vás !!!

 
 
  Cena  
Deti 0,00  € Registruj
Dospelí 0,00  € Registruj
Cross challenge 0,00  € Registruj
* Maximálny počet položiek na objednávku je 8!
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.