10. ročník Telekom Night Run

10. ročník Telekom Night Run

08.09.2018 20:00
Eurovea

Pokyny a základné informácie

Poprosíme Vás, aby ste sa v prípade akýchkoľvek problémov pri registrácii na beh obrátili na organizátora podujatia:

info@becool.sk


Usporiadateľ:

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Termín:

08.09.2018

Miesto:

Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia:

17:00 - 22:00 hod.

Štart behu: 

20:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ:

Eurovea – Pribinova ulica

Trať:

10 000 m - mestský okruh vedúci cez mestské časti Staré mesto a Petržalka - s pevným povrchom (podujatie zahŕňa aj doplnkové behy – Beh dvojíc na 2x5km a Firemný beh)

Časový limit:

1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

 

 

Pravidlá:

preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

 

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:

Peter Pukalovič

Športový riaditeľ:

Marcel Matanin

Technický riaditeľ
a hlavný usporiadateľ: 

Jozef Pukalovič

Vedúci rozhodca:

Iveta Cihová

Zástupca vedúceho rozhodcu:

Miroslav Helia

Asistent vedúceho rozhodcu:

Imrich Ozorák

 

 

Účastnícky limit:

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 4500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 5000 bežcov, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

 

 

Prihlasovanie:

 • on-line do 04.09.2018 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit:
  - od 05.09.2018 do 07.09.2018 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
  - 08.09.2018 od 10:00 do 17:00 hod. v Eurovea  

Dôležité upozornenie: V rámci prihlasovacieho formuláru uveďte svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2017), resp. čas dosiahnutý v roku 2017 alebo 2018 na podujatí s dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 4  zón podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Detailná zonácia bude zverejnená na stránke podujatia.
Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. 
Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených.
Firemný beh:
Minimálny počet v tíme je 5 bežcov. V prípade nahlásenia viacej členov do tímu sa vyhodnotí súčet 5 najrýchlejších časov z bežcov tímu. Aspoň 2/3 bežcov musia byť zamestnanci jednej firmy (nie členovia športového ani iného klubu). Názov tímu musí byť uvedený u všetkých bežcov rovnako, v opačnom prípade organizátor negarantuje správne zaradenie bežca do teamu (napr. TELEKOM). Vyhodnocovanie firemného behu sa uskutoční v priebehu 7 dní od skončenia podujatia. Prvé tri víťazné tímy získajú pohár za 1., 2. a 3. miesto.
Registrácia: Pri zaregistrovaní tímu je potrebné uviesť názov tímu a požadované údaje pri každom členovi tímu.

Odmeny: Vyhodnotené budú 3 najlepšie tímy v absolútnom poradí.  

 

 

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:

15 €         pre prvých 2000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové číslo 501 - 2500
17 €         pre ďalších 2500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 2501- 5000
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 28.08.2018 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

 

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE NAŠICH VERNÝCH
Bežci, ktorí sa zúčastnili prvých 9 ročníkov podujatia (spolu 16 bežcov) a majú záujem štartovať aj na jubilejnom 10. ročníku podujatia, v prípade ak napíšu do 30.07.2018 na magda@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné a účastnícke tričko k tomu !!!
Bežci, ktorí sa zúčastnili 8mich ročníkov podujatia (spolu 38 bežcov) a majú záujem štartovať aj na jubilejnom 10. ročníku podujatia, v prípade ak napíšu do 30.07.2018 na magda@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné !!!

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou
 • ak nebude naplnený účastnícky limit osobne na mieste prezentácie účastníkov  

 

 

Kategórie:                           

 Muži:
• M absolútne poradie
• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)
Ženy
• Ž absolútne poradie
• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

 

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

- od 05.09.2018 do 07.09.2018 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
- 08.09.2018 od 10:00 do 17:00 hod. v Eurovea

 

 

Štartový balík zahŕňa:

 • štartové číslo s menom a zabudovaným čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10.08.2018),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Funkčné účastnícke tričko adidas response s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).  

 

 

Štartové koridory:

V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2017), resp. čas dosiahnutý v roku 2017 alebo 2018  na podujatí s  dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 4 zón podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom.

 

 

Poistenie:

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

 

 

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!  
Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: 

Budú zverejnené po skončení podujatia na bratislavamarathon.com.

Informácie: 

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty: 

telefón:  0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Vecné ceny:

- Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.
- Vecné ceny získajú aj prví traja v jednotlivých vekových kategóriách
(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.).

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na bratislavamarathon.com.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

 

BEH DVOJÍC NA 2x5km - ako súčasť Telekom night run

Ako prvý člen štafety vybieha bežec s písmenkom „A“, odovzdávka štafiet bude na 4,5km na Laurinskej ulici pri Divadle P.O.Hviezdoslava.

Druhý člen štafety označený s písmenkom „B“, sa na miesto štafetovej odovzdávky presunie peši (zhruba 600m od priestoru štartu a cieľa - pôjdete po Štúrovej ulici, pred lekárňou zabočíte doľava do Laurinskej ulice a zhruba 50m od hlavnej cesty sa už v pešej zóne nachádza odovzdávka).

Predpokladaný príchod prvých bežcov na miesto odovzdávky je 20:14 hod, takže buďte pozorní a dostavte sa na odovzdávku načas.

Bežci sa na odovzdávke zoraďujú pre lepšiu prehľadnosť vedľa seba od čísla 1,2,3 atď, aby odovzdávka prebehla plynulejšie. Do odovzdávkového koridoru sa vbieha samostatne tak, aby nedochádzalo pri odovzdávke ku kolízii s jednotlivcami.

Buďte na samotnej odovzdávke ohľaduplní a rešpektujte aj ostatných bežcov a účastníkov Behu dvojíc.

Bežec „A“ dostane po odovzdaní štafety občerstvenie, plášť Mercedes-Benz a medailu a presunie sa peši na miesto štartu/cieľa v Eurovea. Bežec „B“ dobieha do cieľa kde dostane občerstvenie, plášť Mercedes-Benz a medailu. Pri presune na miesto odovzdávky, resp. pri návrate do cieľa prosím rešpektujte bežiacich účastníkov, aby nedošlo ku kolíziám. 

Počet družstiev na beh dvojíc je limitovaný na 200.

Ďakujeme pekne a držíme Vám palce.

Upozornenie:         Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovky. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.
Tešíme sa na Vás !!!

 

 

Odporúčané

Šansóny a iné piesne
Koncert

Šansóny a iné piesne

september - december 2019
Slovensko
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2019
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia
Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie
Koncert

Tomáš Klus 2019 - Klusymfonie

01.12.2019 18:00
AXA aréna NTC, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Detail podujatia