Zoznam s.r.o.
Lístky na toto podujatie sa už nedajú zakúpiť. Môžete si však prezrieť aktuálne podujatia
 

5.ročník - Rajec High Tatras Night Run 2017

Štrbské Pleso, Slovenská republika

3.6.2017 18:00
Kúpiť

pod záštitou starostu obce Štrba pána Michala Sýkoru

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:     BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Štrba, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie a o.z. Bratislavský maratón
Termín:                         03.06.2017
Miesto:                        Štrbské Pleso, Slovenská republika                                
Čas podujatia:           18:00 - 22:00 hod.
Štart behu:                 19:30 (10km), 20:00 (5km)  
Trať:                              5 km, 10km
                                       Detské behy (02.06.2017)            
Časový limit:                 1,5 hodiny  
Účastnícky limit:          1000 účastníkov
Pravidlá:                      preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:     
Riaditeľ podujatia:                                 Peter Pukalovič
Športový riaditeľ podujatia:                 Jozef Pukalovič 
Vedúci rozhodca podujatia:                 Marcel Matanin 

Prihlasovanie:
● on-line do 30.05.2017 prostredníctvom predpredaj.sk a  bratislavamarathon.com
● osobne v piatok 02.06.2017 od 14:00 do 19:00 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)
● osobne v sobotu 03.06.2017 od 10:00 do 17:00 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit).

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:
a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
c)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na Štrbskom Plese (horné parkovisko pred Starou hospodárskou budovou)
● v piatok 02.06.2017 od 14:00 do 19:00 hod.
● v sobotu 03.06.2017 od 10:00 do 17:00 hod.

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia                          bratislavamarathon.com.

Kategórie:       Muži a ženy

Muži:
● M hlavná kategória                    (rok narodenia 1978 – 1999)
●  M40 –  vek 40 – 49 rokov            (rok narodenia 1968 – 1977)
●  M50 – vek 50 – 59 rokov             (rok narodenia 1958 – 1967)
●  M60 – vek 60 a viacej rokov       (rok narodenia 1957 a skôr)

Ženy:
Ž hlavná kategória                    (rok narodenia 1978 – 1999)
● Ž40  – vek 40 – 49 rokov            (rok narodenia 1968 – 1977)
● Ž50  – vek 50 – 59 rokov            (rok narodenia 1958 - 1967)
●  Ž60 – vek 60 a viacej rokov        (rok narodenia 1957 a skôr)

Vekový limit:   18 rokov, t.j.(v deň preteku musí mať pretekár 18 rokov)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartový balík zahŕňa:

● štartové číslo s menom (meno na štartovom garantujeme účastníkovi pri prihlásení sa a po zaplatení štartovného poplatku do 15.05.2017),

● občerstvenie na trati (platí pri 10km behu);

● občerstvenie po dobehu do cieľa;

● SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške;

● zaslanie fotografie z trate na mail uvedený v prihláške;
● možnosť využiť šatne na prezlečenie sa;
● možnosť odložiť si osobné veci v úschovni;
● možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu;
● a hlavne krásnu MEDAILU po dobehnutí do cieľa !!!

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):     
● 12 €   pri zaplatení do 15.05.2017
● 15 €   pri zaplatení od 16.05.2017 do 30.05.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie

Pre členov BMRC:
● 9,6 € pri zaplatení do 15.05.2017
● 12 €  pri zaplatení od 16.05.2017 do 30.05.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na bratislavamarathon.com a predpredaj.sk, prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo na podujatí pri prezentácii (bude možná aj platba v hotovosti). 
 
Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako tak nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení. 

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.05.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 15.05.2017 do 03.06.2017, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@becool.sk, môžete tak urobiť písomne na info@becool.sk najneskôr do 30.04.2017. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Preregistrácia v čase od 01.05.2017 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:
Meranie časov pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom
 

Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Vecné ceny:
● prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí na 5km a 10km trati získajú vecné ceny
● vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií
● organizátor vyhlasuje aj špeciálnu súťaž o „najväčšieho bojovníka na trati“ z radov   bežcov, ktorí dobehnú do cieľa („Most Combative Runner“)

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Ubytovanie:
Ponuka zvýhodnenej možnosti ubytovania bude upresnená a zverejnená na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Upozornenie:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov. Odporúčané je použitie čeloviek, najmä pri 10 km behu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakty:        
telefón:  00421/904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

                       
Tešíme sa na Vás !!!

 

Tatranská korida

Krosová korida ktorá sa uskutoční 3.6.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. v bežeckom areáli.                         
Pobeží sa na 500m okruhu, kde v každom kole budú poslední dvaja pretekári stiahnutí z trate pretekov a o víťazovi sa rozhodne v posledných dvoch kolách, ktoré pobežia spoločne všetci, ktorí nebudú dovtedy z trate stiahnutí.

Prihlasovanie:           mailom na marcel@becool.sk do 30.5.2017

Účastnícky limit:
● hlavná kategória (muži, ženy) - 25 účastníkov
● vekové kategórie (muži, ženy) – 15 účastníkov

Kategórie:   Muži a ženy

Muži:
● M hlavná kategória                    (rok narodenia 1978 – 1999)
●  M40 –  vek 40 – 49 rokov            (rok narodenia 1968 – 1977)
● M50 – vek 50 – 59 rokov             (rok narodenia 1958 – 1967)
● M60 – vek 60 a viacej rokov       (rok narodenia 1957 a skôr)

Ženy:
● Ž hlavná kategória                    (rok narodenia 1978 – 1999)
● Ž40  – vek 40 – 49 rokov            (rok narodenia 1968 – 1977)
 Ž50  – vek 50 – 59 rokov            (rok narodenia 1958 - 1967)
● Ž60 – vek 60 a viacej rokov        (rok narodenia 1957 a skôr)

Štartovné:                zdarma

Ceny: 
Prví traja muži a prvé tri ženy v hlavnej kategórií získajú finančné odmeny (40-30-20,-Eur), Finančné odmeny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií (20,-Eur)

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

 
 
 

Predaj lístkov

Cena 
High Tatras Night Run - 10km15,00 €Nie je v predaji
High Tatras Night Run - 5km15,00 €Nie je v predaji
Večerný beh pre deti "Nočníček"3,00 €Nie je v predaji
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
* Maximálny počet lístkov je 8!

Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.