Zoznam s.r.o.
Lístky na toto podujatie sa už nedajú zakúpiť. Môžete si však prezrieť aktuálne podujatia
 

ČSOB ZIMNÁ TOUR 2016/2017

Bratislava, Orechová Potôň, Šamorín

ZIMNÁ TOUR 2016/2017
Kúpiť

PROPOZÍCIE

„ČSOB ZIMNÁ TOUR 2016/2017“

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, Eurovea,X-bionic sphere

Termíny: 
04.12.2016 – nedeľa  - Eurovea (Bratislava)
28.01.2017 – sobota  - Slovakia ring (Orechová Potôň)
04.03.2017 – sobota  - X-bionic sphere (Šamorín)

                                                                         
Štart behu:
10:30 hod.  Štart detských behov 
11:00 hod.  Štart - 12,0 km behu (kráľovský beh)
11:10 hod.  Štart - 6,0 km behu (hobby beh)

Dĺžka trate:

A) deti – 300m/600m/800m

B) dospelí: 6km (hobby beh) alebo 12 km  (kráľovský beh)          
       
Eurovea – 6 km a 12 km – každý beh má samostatnú trať
Slovakia ring – 6 km okruh – účastníci 12 km behu pobežia 2 okruhy
X-bionic sphere – 6 km okruh - účastníci 12 km behu pobežia 2 okruhy

Bonus:
Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky tri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečnom preteku pri dobehu do cieľa.  

Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 3 preteky – 30 Eur.  

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná tour 2016/2017

Po treťom z behov sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za tri behy.  Po skončení všetkých troch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých troch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení.

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky: on-line a osobne
On-line   prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com (do 01.12.2016, do 25.01.2017, do 01.03.2017) 

Osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi 

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

Súhlas so spracovaním osobných údajov, Prehlásenie o zdravotnom stave, Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 27.11.2016, 22.01.2017, resp. 26.02.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalšom preteku, resp. v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalšom preteku zo série.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:
• A – do 7 rokov (rok narodenia 2010 a mladší) – 300 m
• B – 8 a 11 rokov (rok narodenia 2009 a 2006) – 600 m
• C – 12 a 15 rokov (rok narodenia 2005 a 2002) – 800 m

- pobeží sa – na promenáde v Eurovei – na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING na hlavnej promenáde a okruhu v X-bionic sphere

Vekový limit: 18 rokov  (rok narodenia 1998 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu behu na 6 km (písomný súhlas je súčasťou „prehlásenia o zdravotnom stave“, ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu. 

Kategórie:

Muži:

M hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999) M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977) M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 – 1967) M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Ženy:

Ž hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999) Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977) Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 - 1967) Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

    Upozornenie: Vzhľadom na to, že akcie sa konajú počas dvoch kalendárnych rokov, bežci, ktorí prechádzajú medziročne medzi jednotlivými vekovými kategóriami, budú hodnotení vo vyššej kategórii, t.j. podľa porovnania vekovej kategórie roku 2017. Vo výsledkoch jednotlivých behoch budú bežci uvádzaní s ohľadom na kalendárny rok 2016 alebo 2017, v sumárnych výsledkoch všetkých troch behov podľa roku 2017.   Účastnícky limit:  1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit: 1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 
OC Retro – Bratislava marathon running store, Nevädzová 6, 82101
(v prípade, ak by došlo k zmene alebo úprave lokality, budeme vás informovať)

1. zimná tour 04.12.2016
- v piatok 02.12.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu 03.12.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v nedeľu 04.12.2016 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná (piatok, sobota), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň preteku, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:     

A) Deti – jednotné štartovné 3,-€

B) Dospelí
- do 27.11.2016 –  11,-€                                  
- od 28.11.2016 – 14,-€                                  
                               

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 30,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartový balíček zahŕňa:

štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie) občerstvenie v cieli a na trati (čaj alebo voda, v závislosti od počasia) ovocný bufet v cieľovom zázemí čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle) SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu možnosť uschovať si osobné veci v úschovni možnosť využiť šatne na prezlečenie

Možnosti platenia štartovného:

platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: 
Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú. Pri detských behoch bude zmeraný čas a vyhodnotený výsledok prvých troch detí – dievčatiek aj chlapcov.

Výsledky: 
Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com

Vecné ceny: 
1. Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí jednotlivých behov získajú vecné ceny.
2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých časov získa špeciálnu cenu víťaza „ČSOB zimnej tour 2016/2017“. Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií mužov a žien vyhodnotený po sčítaní dosiahnutých časov.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty: telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!

 
 
 

Predaj lístkov

Cena 
Voľné státie1,00 €Nie je v predaji
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
* Maximálny počet lístkov je 8!

Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.