Zoznam s.r.o.
Lístky na toto podujatie sa už nedajú zakúpiť. Môžete si však prezrieť aktuálne podujatia
 

2. ČSOB zimná tour

SLOVAKIA RING (Orechová Potôň)

24.1.2016
Kúpiť

„ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2016“

Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón a Eurovea, Slovakia ring a Elements resort

Termín:                 

1.   06.12.2015 – nedeľa  - Eurovea (Bratislava, Pribinova ulica)
2.   24.01.2016 – nedeľa  - Slovakia ring (Orechová Potôň)
3.   21.02.2016 – nedeľa  - Elements resort (Šamorín)
                                                                             
Štart behu:           

10:30 hod.  Štart detských behov
11:00 hod.  Štart - 12,0 km behu (kráľovský beh)
11:10 hod.  Štart - 6,0 km behu (hobby beh)

Dĺžka trate:           A) deti – 300m/600m/800m

B) dospelí: 6km (hobby beh) alebo 12 km  (kráľovský beh)         
      
Eurovea – 6 km a 12 km – každý beh má samostatnú trať
Slovakia ring – 6 km okruh – účastníci 12 km behu pobežia 2 okruhy
Elements resort – 6 km okruh - účastníci 12 km behu pobežia 2 okruhy

Novinky:          

Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky tri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečnom preteku pri dobehu do cieľa.  

Trasa hlavného (kráľovského) behu sa predlžuje z 10km na 12 km.

Nové atraktívne lokality – Slovakia ring a Elements resort – každá z akcií bude doplnená sprievodným programom a súťažami, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 3 preteky – 30 Eur.  

Špeciálny hodnotiaci systém „  Zimná tour 2016“

Po treťom z behov sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za tri behy.  Po skončení všetkých troch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých troch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení.

Hlavní funkcionári:            

Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky: on-line a osobne

on-line prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com

      (do 02.12.2015, do 20.01.2016, do 17.02.2016)

osobne  počas prezentácie pred jednotlivými behmi 

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je vhodné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov. Urýchlite tým výdaj štartového balíku. Odporúčame si priniesť vytlačené "Potvrdenie o vykonanej platbe", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Ak chcete prevziať štartový balík za inú osobu, je nutné doniesť od nej vyplnené a podpísané uvedené tlačivá prehlásenia a súhlasu.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:
• A – do 7 rokov (rok narodenia 2009 a mladší) – 300 m
• B – 8 a 11 rokov (rok narodenia 2008 a 2005) – 600 m
• C – 12 a 15 rokov (rok narodenia 2004 a 2001) – 800 m
- pobeží sa – na promenáde v Eurovei – na štartovej dráhe na Slovakia ring - na hlavnej ulici v Elements resort

Vekový limit: 18 rokov  (rok narodenia 1998 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným
súhlasom zákonného zástupcu behu na 6 km (písomný súhlas je súčasťou „prehlásenia o zdravotnom
stave“, ktorý je potrebný priniesť na prezentáciu. 

Kategórie:             

Muži:

M hlavná kategória                        (rok narodenia 1977 – 1998) M40 –  vek 40 – 49 rokov             (rok narodenia 1967 – 1976) M50 – vek 50 – 59 rokov              (rok narodenia 1957 – 1966) M60 – vek 60 a viacej rokov         (rok narodenia 1956 a skôr)

Ženy:

Ž hlavná kategória                          (rok narodenia 1977 – 1998) Ž40  – vek 40 – 49 rokov              (rok narodenia 1967 – 1976) Ž50  – vek 50 – 59 rokov              (rok narodenia 1957 - 1966) Ž60 – vek 60 a viacej rokov           (rok narodenia 1956 a skôr)

                 
Účastnícky limit:   1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit:         1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: miesto spresníme

1. zimná tour 06.12.2015
- v piatok - 04.12.2015 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 05.12.2015 od 12:00 do 18:00 hod.
- v nedeľu - 06.12.2015 od 08:00 do 10:00 hod.

2. zimná tour  24.01.2016:
- v piatok - 22.01.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 23.01.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v nedeľu - 24.01.2016 od 08:00 do 10:00 hod.

3. zimná tour  21.02.2016:
- v piatok - 19.02.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v sobotu - 20.02.2016 od 12:00 do 18:00 hod.
- v nedeľu - 21.02.2016 od 08:00 do 10:00 hod.

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná (piatok, sobota), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň preteku, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné - v závislosti od dátumu platby:      

A) Deti – jednotné štartovné 3,-€

B)                 

  Pre člena Bratislava marathon sport club (BMSC)   Pre nečlena BMSC
1. zimná tour - do 27.11.2015 –  9,-€     - do 27.11.2015 – 11,-€
  - od 28.11.2015 – 11,-€ - od 28.11.2015 – 14,-€
2. zimná tour - do 15.01.2016 – 9,- €  - do 15.01.2016 – 11,-€
  - od 16.01.2016 – 11,-€ - od 16.01.2016 – 14,-€
3. zimná tour - do 12.02.2016 – 9,-€ - do 12.02.2016 – 11,-€
  - od 13.02.2016 – 11,-€ - od 13.02.2016 – 14,-€

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 30,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!!

Štartový balíček zahŕňa:

štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie) občerstvenie v cieli a na trati (čaj alebo voda, v závislosti od počasia) ovocný bufet v cieľovom zázemí čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle) SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu možnosť uschovať si osobné veci v úschovni možnosť využiť šatne na prezlečenie

Možnosti platenia štartovného:

platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na bratislavamarathon.com

Vecné ceny: 1. Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí jednotlivých behov získajú vecné ceny.
2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých časov získa špeciálnu cenu víťaza „ zimná tour 2016“. Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií mužov a žien vyhodnotený po sčítaní dosiahnutých časov.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty: telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Tešíme sa na Vás !!!

 
 
 

Predaj lístkov

Cena 
Detské behy1,00 €Nie je v predaji
Hobby beh - 6 km1,00 €Nie je v predaji
Kráľovský beh - 12 km1,00 €Nie je v predaji
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
* Maximálny počet lístkov je 8!

Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.