Zoznam s.r.o.
Lístky na toto podujatie sa už nedajú zakúpiť. Môžete si však prezrieť aktuálne podujatia
 

ČSOB Bratislava Marathon 2016

EUROVEA BRATISLAVA

3.4.2016 10:00
Kúpiť


Vybehni si pre svoju výhru!
Vďaka svojej registrácii na akýkoľvek beh z ponuky Predpredaj.sk môžeš dobehnúť do cieľa s novými slúchadlami Yuburds, v novom bežeckom vystrojení z e-shopu bezeckepotreby.sk alebo bež ďalej, priamo na wellness víkend do Aquacity Poprad.
Chceš vedieť viac? Klikaj na
 http://predpredaj.zoznam.sk/beh


 

                                     11. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2016
                                              a sprievodné bežecké podujatia

Pokyny a základné informácie
Hlavný organizátor:
BE COOL, s.r.o. v spolupráci s OZ Bratislavský maratón

Spoluorganizátori:
Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Petržalka, Ružinov a Bratislavský samosprávny kraj

Miesto konania:
Bratislava, Slovenská republika

 Disciplíny:
Hlavný program – 03.04.2016

ČSOB maratón (42,195 km) Polmaratón (21,098 km) Johnson Controls štafetový beh - štvorčlenné družstvá (21,098 km)

Sprievodný program - 02.04.2016

Desiatka s BIRELLOM (10 km) NUTRILITE minimaratón (4,2 km) Tipos detské behy (300 m – 800 m) Sport Kids Academy preteky lezúňov (5 m)

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia:

Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ podujatia:

Peter Pukalovič

Športový riaditeľ:

Marcel Matanin

Vedúci rozhodca:

Iveta Cihová

Asistenti vedúceho rozhodcu:

Miroslav Helia, Imrich Ozorák

Hlavný lekár podujatia:

MUDr. Alena Urvayová

Trať maratónu a polmaratónu:
Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Maratónci absolvujú dva okruhy. Trať ma platný certifikát AIMS (2013).

Na rozcvičenie a rozbehanie pred štartom v nedeľu (03.04.2016) využite promenádu na nábreží v Eurovea.

Prihlásenie (registrácia) na podujatie a čas prezentácie (prevzatie štartových balíkov) na podujatí sú špecifikované pri každej disciplíne samostatne. Venujte prosím dostatočnú pozornosť dôkladnému preštudovaniu si pokynov pri vami vybranej disciplíne.

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je:

potrebné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov. Urýchlite tým výdaj štartového balíku; ak nevidíte svoje meno v štartovej listine, odporúčame si priniesť vytlačené "Potvrdenie o vykonanej platbe", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári; ak chcete prevziať štartový balík za inú osobu, je nutné doniesť od nej vyplnené a podpísané uvedené tlačivá „prehlásenie o zdravotnom stave“ a „súhlas so spracovaním osobných údajov“.

Účastníkov preteku lezúňov nie je potrebné prezentovať, s prihláseným dieťaťom stačí prísť na štart v sobotu dopoludnia.

Obmedzenie štartu:
Pretekár môže v nedeľu 03.04.2016 štartovať iba v jednej z disciplín (maratón, polmaratón alebo štafetový beh), t.j. nemôže štartovať v individuálnej disciplíne a súčasne byť členom družstva v štafetovom behu.

Registrácia:
- on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com.

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe.

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených (štartová listina) na web stránke podujatia.

Ak ste členom Bratislava Marathon Sport Club - BMSC alebo sa ním len plánujete stať a chcete využiť zvýhodnené podmienky štartovného, je potrebné najprv zaplatiť členské (50 Eur) ktoré je platné rok a následne vám už systém umožní využívať výhody členstva v BMSC.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 18.03.2016 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom (o tom že nemôže absolvovať beh) od ošetrujúceho doktora v čase od 16.03.2016 do 03.04.2016, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť emailom na info@becool.sk najneskôr do 20.03.2016. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. S prepisom štartového čísla na iného pretekára je spojený manipulačný poplatok vo výške 5,-Eur, ktorý je potrebné uhradiť priamo pri prevzatí štartového balíčka na prezentácii.

Štartové číslo je neprenosné, najmä z pohľadu informačného a evidenčného kvôli výsledkom, bezpečnostného a zdravotného. V prípade, ak organizátor zistí, že na štartové číslo beží iný účastník, bežec bude okamžite diskvalifikovaný.

Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť a upraviť aj počas prípravy podujatia účastnícke limity jednotlivých disciplín, ako aj celkový počet bežcov pripustených na štart, a to najmä z logistických, bezpečnostných  a kapacitných dôvodov.

Online registrácia bude ukončená v piatok 18.3.2016, v pondelok 21.3.2016 organizátor oznámi koľko voľných štartových čísiel ostáva na jednotlivé disciplíny.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá aj za svoj zdravotný stav, v akom na štart behu nastupuje.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

 Štartovné zahŕňa:

účastnícky batôžtek štartové číslo s čipom na meranie času (okrem detských behov). možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety (v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatí štartovné do 22.02.2015 a v on-line formulári uvedie svoje meno, resp. názov štafety) lístok na sobotňajšiu pasta party občerstvenie na trati a v cieli medailu po prebehnutí cieľom SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času maratónsky bulletin možnosť využiť šatne na prezlečenie možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

Funkčné účastnícke tričko adidas s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 18 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary ). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Štartové koridory:
rozdelené na časové zóny budú vytvorené pri ČSOB maratóne, polmaratóne, desiatke s BIRELLOM a NUTRILITE minimaratóne. V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2015), resp. čas dosiahnutý v roku 2015 na podujatí s porovnateľnou dĺžkou trate (formát hodiny:minuty:sekundy - 01:25:14). Štartový koridor bude rozdelený do niekoľkých zón podľa zadaného času, čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom. V prípade otázok píšte na marcel@becool.sk.

Detailné rozdelenie štartových koridorov bude oznámené pred začiatkom prezentácie. Každý účastník v uvedených disciplínach dostane na prezentácii náramok na ruku, ktorý definuje jeho zaradenie do príslušného koridoru. Náramok je potrebné mať na ruke pri vstupe do koridoru.

Časový limit:
5:00 hod. - ČSOB maratón (časový limit na 21,098 km - 2:30 hod. a na 35km - 4:09 hod., čas sa počíta od gun štartu, t.j. okamihu štartového výstrelu !)
3:00 hod. - Polmaratón, Johnson Controls štafetový beh
1:30 hod - Desiatka s BIRELLOM

Vekový limit:
18 rokov (rok narodenia 1998 a starší) - ČSOB maratón, Polmaratón, Desiatka s BIRELLOM
15 rokov (rok narodenia 2001 a starší) - Johnson Controls štafetový beh

Úschovňa a šatne:
Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke podujatia v technickej mape.

Občerstvenie maratón a polmaratón:
a) Občerstvovacie stanice budú umiestnené na každom 5. kilometri (5-10-15-20-25-30-35-40).

Na občerstvovacích staniciach bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch (iont, minerálka, čaj, voda), za nimi občerstvenie (banány, čokoláda, citróny, hroznový cukor, soľ) a vedrá s vodou a špongiami. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).

b) Osviežovacie stanice budú umiestnené medzi občerstvovacími stanicami na 2,5 - 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5 km.

Na osviežovacích staniciach budú umiestnené poháre s vodou a vedrá s vodou a so špongiami.

c) Vlastné občerstvenie v nerozbitných nádobách, so zreteľným označením štartového čísla
a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať v nedeľu (03.04.2016) najneskôr do 07:30 hod. v mieste prezentácie bežcov na označenom mieste.

Občerstvenie desiatka s BIRELLOM: Približne na 5 km bude umiestnená občerstvovacia stanica s vodou.

Pravidlá:
Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, www.bratislavamarathon.com

 
 
 

Predaj lístkov

Cena 
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
* Maximálny počet lístkov je 8!

Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.