Kontaktné (covid-19) údaje

Z dôvodu povinnosti uchovávania kontaktu návštevníkov podujatia, si Vás dovoľujeme poprosiť o dodatočné vyplnenie kontaktných údajov návštevníkov podujatia, na ktoré máte zakúpené vstupenky.
Vaše údaje budú organizátorovi k dispozícii 2 týždne od ukončenia podujatia (v prípade epidemiologického vyšetrovania). Po uplynutí tejto doby, nebude mať organizátor naďalej prístup k Vašim údajom.
číslo Vašej objednávky (nájdete ho v potvrdzujúcom e-maile o úspešnej objednávke)
e-mailová adresa, pod ktorou bola objednávka uskutočnená