Registration ČSOB Bratislava Marathon 2022 - 10K run with Birell

The selected international call prefix has been automatically pre-filled. Please enter a number without this international call prefix and spaces, for example 905111222
Zadaním svojho IČP súhlasím s jeho overením za účelom poskytnutia zľavy na štartovnom.
if your health status is another one, please change the information