Registration ČSOB Bratislava Marathon 2020 - ČSOB Marathon

Zadaním svojho IČP súhlasím s jeho overením za účelom poskytnutia zľavy na štartovnom.
if your health status is another one, please change the information