Zoznam s.r.o.
 

1. ročník URBAN CITY RACE 2017

Bratislava, Slovensko

11.6.2017 10:00
1. ročník URBAN CITY RACE 2017 (UCR 2017)

Hlavný organizátor:    
UCR, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, SR, v spolupráci s  BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, SR 

Dátum: 11. Jún 2017
Lokalita: Bratislava, Slovenská republika             
Dĺžka trate: 7 km beh rozdelený do 4 prekážkových zón
Čas začiatku: 10:00 hod. Štartovať sa bude vo vlnách. Počas registrácie ste si vybrali svoju vlnu a skontrolovať si to môžete v štartovej listine.
Účastnícky limit: 1000 pretekárov
Štartové vlny: Pretekári budú štartovať každých 20 minút. Štartový čas si vyberiete počas registrácie. Pretekárom bude umožnené vojsť do koridoru 10 minút pred štartom vlny. Dostavte sa minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.
Tresty: Variant 30 skokov na lavičku – mužská a ženská verzia (nesplnenie prekážky na trati). Za platný pokus sa berie výskok oboma nohami, pretekár nesmie vykročiť jednou nohou. V prípade porušenia pravidiel je skok neplatný.

Prihlasovanie:

●  on-line do 08.06.2017 prostredníctvom predpredaj.skucr.sk (registrácia bude spustená 15.3.2017)
●  osobne v sobotu 10.06.2017 od 12:00 do 18:00 hod. na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
●  osobne v nedeľu 11.06.2017 od 07:30 do 09:00 hod. na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

a) Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b) Prehlásenie o zdravotnom stave,
c) Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
● v sobotu 10.06.2017 od 12:00 do 18:00 hod. 
● v nedeľu 11.06.2017 od 07:30 do 09:00 hod. 

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Jednotlivci:
● 25 € pri zaplatení do 15.04.2017 
● 30 € pri zaplatení do 15.05.2017 
● 35 € pri zaplatení do 09.06.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit 

Tím:
● 23 € pri zaplatení do 15.04.2017 
● 28 € pri zaplatení do 15.05.2017 
● 33 € pri zaplatení do 09.06.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Kategórie:

● Jednotlivci

Muži:
● 16 – 29 rokov (rok narodenia 1988 – 2001)
● 30 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1987)
50 – a viac rokov (rok narodenia 1967 a skôr)

Ženy:

● 16 – 29 rokov (rok narodenia 1988 – 2001) 
● 30 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1987) 
● 50 – a viac rokov (rok narodenia 1967 a skôr) 

●   Tím

● minimálne 3 členovia
● vekový limit od 16 rokov
● pre vyhodnotenie tímu je potrebné, aby aspoň 3 členovia dokončili preteky 
● zaznamenáva sa čas každého pretekára, výsledný čas družstva je spoločný čas troch najlepších pretekárov
● zmiešaný tím je povolený
● štart v rôznych vlnách je povolený

Štartový balíček obsahuje:
● štartové číslo spolu s čipom na meranie času (čip je samostatný a je potrebné ho mať umiestnený na nohe)
● účastnícky batôžtek s logom podujatia 
● kompresné návleky s logom podujatia
● finisherské (cieľové) tričko s logom podujatia
● medailu po prebehu cieľom
● občerstvenie na trati a v cieli
● reklamné predmety od partnerov podujatia
● zaslanie fotografií z trate
● zaslanie SMS s výsledným časom po dobehu do cieľa
● možnosť využiť šatne na prezlečenie
● možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk

Kontakty:
telefón:  00421/904 404 638
e-mail:   info@ucr.sk

Vecné ceny:
-   prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny
-   prvé tri tímy získajú vecné ceny
-   vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií, ak sa neumiestnia v absolútnom
    poradí

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor UCR, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.
 
Tešíme sa na Vás !!!

 
 
 

Predaj lístkov

Cena 
Jednotlivec25,00 €Registruj
Tím23,00 €Registruj
Pozor na dokončenie nákupu máte 20 minút.
* Maximálny počet lístkov je 8!

Potom bude váš košík vyprázdnený a lístky vrátené do predaja.